fbpx
Flowers

Модул Агротехника

Дневник за гориво

История на мероприятията по години

Справки за заработките на служителите

Линия за навигация по границата на парцела

Модул Агротехника

Модул Агротехника е в полза на всеки земеделски стопанин, който планира мероприятия върху обработваните парцели, използва GPS следене на машини и гориво. С този модул се дава възможност за водене на регистър за извършените обработки и следене на добивите от всеки парцел, също така осъществяване на контрол на ефикасността на разходите на механизаторите при обработка на земята.

img

Функционалности

 • Дневник за гориво
 • История на мероприятията по години
 • Справки за заработките на служителите
 • Линия за навигация по границата на парцела
 • Създаване на АB линии
 • Отчитане на разходите, вложени във всеки парцел
 • Отчитане на добива от всеки працел
img
 • Визуализиране и установяване на презастъпените площи при обработка на блока
 • Създаване на история на извършените мероприятия през годините за всеки парцел
 • Визуализиране на справки от извършените обработки
 • Зареждане на данни от навигация Trimble
 • Справки за извършената работа по машини и механизатори
 • Изчисляване на възнагражденията на база на обработената площ от всеки парцел
 • Визуализиране на движението на машините спрямо различни слоеве и КВС имоти
 • Дневници за проведени агрохимични обработки
img

Анализ и визуализиране на:

 • Релефа на обработваемите площи
 • Реално обработената площ от парцела – показване на пропуските при обработката или участъците от полето, които не са покрити от машината
 • Застъпена следа в % и дка – площта, която е покрита два или повече пъти – важно при отчитането на разходите за торове и препарати
img

Предимства

Ефективно управление на ресурсите, свързани с мероприятията в стопанството
Ефективно управление на ресурсите, свързани с мероприятията в стопанството
Пестене на време за изготвяне на дневници за горива и дневник за агрохимичните обработки
Пестене на време за изготвяне на дневници за горива и дневник за агрохимичните обработки
Контрол в реално време на извършваните дейности от машините и изпълнителите
Контрол в реално време на извършваните дейности от машините и изпълнителите
Контрол на разходите за гориво и препарати
Контрол на разходите за гориво и препарати
Лесно планиране на мероприятия за всеки парцел по години
Лесно планиране на мероприятия за всеки парцел по години

Свържете се с нас








  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->