Flowers

Модул Дялов капитал

Създаване и управление на регистър на член-кооператорите

Ефективно управление на регистри и документация

Бързо и коректно изчисляване и изплащане на дивиденти

Улеснено администриране на данните за член-кооператоритеa

Функционалности

 • Създаване и управление на регистър на член-кооператорите
 • Използване на информацията за внесения и текущия дялов капитал на всеки един член- кооператор, а също така и общо за кооперацията
 • Създаване и поддържане на информация за задълженията на кооперацията към изключените член-кооператори
 • Създаване на бланки за заявления за постъпване или напускане на кооперацията
 • Определяне на сумата за разпределяне на дивиденти, като софтуерът се съобразява със заложените данъчни изисквания към този вид доход на член-кооператорите
 • Визуализиране на история на разпределените дивиденти и отчетните периоди за изплащане на сумите
 • Изплащане на дивиденти чрез касата на кооперацията с помощта на разходни касови ордери или по банков път чрез създаването на платежни нареждания за банков превод
 • Възможност за сторниране на некоректните плащания
 • Извеждане на справки за активни и изключени член-кооператори
 • Отчети за определен период
 • Изчисление на дивидент, които трябва да получи всеки член-кооператор
img

Модул дялов капитал е предназначен за малки,средни и големи земеделски кооперации, които желаят да постигнат по-лесно и ефективно управление на организацията, безпроблемно разпределение на дивиденти и генериране на документацията с необходимата информация.

image

Предимства

Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за начислените и изплатени дивиденти
Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за начислените и изплатени дивиденти
Ефективно управление на регистри и документация
Ефективно управление на регистри и документация
Улеснено администриране на данните за член-кооператорите
Улеснено администриране на данните за член-кооператорите
Бърз достъп до необходимата информация
Бърз достъп до необходимата информация
Бързо и коректно изчисляване и изплащане на дивиденти
Бързо и коректно изчисляване и изплащане на дивиденти

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни