fbpx
Flowers

Модул Имоти

Изплащане на рентата към наследници

Известия за изтичащи договори

Водене на регистър с ипотеки на имоти

Създаване на анкетна карта, Декларация по чл.69, Заявление по чл. 70, Декларация по чл.73 с ПЛМ

 

Модул Имоти

Модул Имоти е предназначен за земеделски производители, които купуват,наемат,арендуват, преотдават или продават земеделска земя. Модулът предоставя възможността за по-голям контрол върху начисляването и изплащането на ренти, воденето на регистър с ипотеки на имоти, както и редица други функционалности, с които се постига по-ефективно и бързо управление на договорите.

img

Функционалности:

 • Бързо подновяване и анексиране на изтичащи договори
 • Автоматично изчисляване на дължимата рента за сключените договори Визуализация на данни за договорите върху карта
 • Изплащане на рентата към наследници
 • Известия за изтичащи договори
 • Водене на регистър с ипотеки на имоти
 • Регистър на продажбите и отчитане на стойността на закупените имоти
 • Бързи справки по различни критерии за землище, имот, договори, собственик, наследници, дължими ренти и др.
 • Начисляване на сума по собственик, договор или фирма и история на извършените начисления и плащания
 • Създаване и разпечатване на различни видове бланки за договори
 • Генериране на ведомост по различни критерии
 • Възможност за търсене по договори, собственици и имоти
 • Управление на отношенията с наследниците, чрез данни за родословното дърво на собствениците
 • енериране на анкетна карта
 • Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • Справки за дължими суми и ренти по договори
 • Ведомост за изплащане на рентите
 • Разходен ордер или платежно нареждане към договори
 • Кантарна бележка
 • Изготвяне на справки за наета и собствена земя
 • Изготвяне на справки за платена рента
 • Оцветяване на картата на всички имоти по правно основание
 • Справка за неподновени договори
img

Предимства

Лесно управление на дължимата рента
Лесно управление на дължимата рента
Контрол върху начисляването и изплащането на ренти
Контрол върху начисляването и изплащането на ренти
Спестяване на средства чрез сключване на договори за обработваемата част от земеделските имоти
Спестяване на средства чрез сключване на договори за обработваемата част от земеделските имоти
Предпазване от грешки при управление на договорните отношения
Предпазване от грешки при управление на договорните отношения
Лесно анексиране, подновяване и преотдаване на договорите
Лесно анексиране, подновяване и преотдаване на договорите
Спестяване на време и усилия при управлението на договорите
Спестяване на време и усилия при управлението на договорите
Гарантирана прецизност и пълен контрол при изплащането на ренти
Гарантирана прецизност и пълен контрол при изплащането на ренти
Лесно попълване и подаване на декларации и заявления
Лесно попълване и подаване на декларации и заявления
Осигуряване на пълна отчетност при администриране на имотите
Осигуряване на пълна отчетност при администриране на имотите

Свържете се с нас


-->