Модул Имоти

Изплащане на рентата към наследници

Известия за изтичащи договори

Водене на регистър с ипотеки на имоти

Връзка с други модули на TechnoFarm

Модул Имоти

Модул Имоти е предназначен за земеделски производители, които купуват,наемат,арендуват, преотдават или продават земеделска земя. Модулът предоставя възможността за по-голям контрол върху начисляването и изплащането на ренти, воденето на регистър с ипотеки на имоти, както и редица други функционалности, с които се постига по-ефективно и бързо управление на договорите.

Функционалности:

 • Бързо подновяване и анексиране на изтичащи договори
 • Автоматично изчисляване на дължимата рента за сключените договори Визуализация на данни за договорите върху карта
 • Изплащане на рентата към наследници
 • Известия за изтичащи договори
 • Водене на регистър с ипотеки на имоти
 • Регистър на продажбите и отчитане на стойността на закупените имоти
 • Връзка с други модули на TechnoFarm
 • Бързи справки по различни критерии за землище, имот, договори, собственик, наследници, дължими ренти и др.
 • Начисляване на сума по собственик, договор или фирма и история на извършените начисления и плащания
 • Създаване и разпечатване на различни видове бланки за договори

Функционалности:

 • Генериране на ведомост по различни критерии
 • Възможност за търсене по договори, собственици и имоти
 • Управление на отношенията с наследниците, чрез данни за родословното дърво на собствениците
 • енериране на анкетна карта
 • Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • Справки за дължими суми и ренти по договори
 • Ведомост за изплащане на рентите
 • Разходен ордер или платежно нареждане към договори
 • Кантарна бележка
 • Изготвяне на справки за наета и собствена земя
 • Изготвяне на справки за платена рента
 • Оцветяване на картата на всички имоти по правно основание
 • Справка за неподновени договори

Предимства

Лесно управление на дължимата рента
Контрол върху начисляването и изплащането на ренти
Спестяване на средства чрез сключване на договори за обработваемата част от земеделските имоти
Предпазване от грешки при управление на договорните отношения
Лесно анексиране, подновяване и преотдаване на договорите
Спестяване на време и усилия при управлението на договорите
Гарантирана прецизност и пълен контрол при изплащането на ренти
Лесно попълване и подаване на декларации и заявления
Осигуряване на пълна отчетност при администриране на имотите

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни