Flowers

Модул Карта

Слой с постоянно затревени площи

Окончателен допустим слой за цяла БЪлгария

Предварителен допустим слой за цяла България​

Функционалности:

 • Избор на основа на карта от няколко вида сателитни снимки, върху които могат да се визуализират КВС граници и други слоеве, ползвани при кандидатстване за субсидии
 • Визуализиране на следните слоеве за територията на цялата страна:
 • Предварителен допустим слой за цяла България​
 • Окончателен допустим слой за цяла България
 • Слой с постоянно затревени площи
 • Слой с необлагодетелствани райони за цялата територия на България
 • Слой със зоните на НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди
 • Специализиран слоеве по Агроекология, свързани със земи с ВПС
 • Богат набор от инструменти за очертаване и редактиране на границите на парцелите
 • Богат набор на експорт за различни навигации
img

Предимства

Независимо зареждане на данни за актуални КВС и данни за ползватели и собственици, предоставяни от ОСЗ
Независимо зареждане на данни за актуални КВС и данни за ползватели и собственици, предоставяни от ОСЗ
Подготовка на площи след споразумения
Подготовка на площи след споразумения
Успешно кандидатстване за директни плащания
Успешно кандидатстване за директни плащания
Намиране на имот на полето, посредством мобилното приложение TechnoFarm и навигация Trimble
Намиране на имот на полето, посредством мобилното приложение TechnoFarm и навигация Trimble
Изготвяне на тематична карта по собственици и ползватели на имотите
Изготвяне на тематична карта по собственици и ползватели на имотите
Наличие на история от предходните години
Наличие на история от предходните години
Информация за обработваемата част на всички имоти
Информация за обработваемата част на всички имоти

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->