fbpx

Пълен контрол над материалите с Модул Склад

Модул Склад е предназначен за всички земеделски производители, които искат лесно и бързо да администрират складови наличности, ежедневно изписват материални запаси, влагани в производството и искат да имат точна отчетност на потреблението на материали.

 

img

Функционалности

 • Проследяване на срока на годност на заприходените артикули
 • Йерархична структура на складовете
 • Трансфериране на материали между стопанствата
 • Възможност за различни права на достъп на потребителите
 • Генериране на документи за изписване и трансфер
 • Управление на контрагенти
 • Създаване на отчет за наличности към конкретна дата
 • Проследяване на доставки по артикули и контрагенти
 • Проследяване на изписване по атрикули и парцели
 • Генериране на справки за минимални количества и срок на годност
 • Досие на вложените резервни части във всяка машина
 • Администриране на много складове в стопанството
 • Контрол върху доставените и изписани количества на различни материали
 • Управление на минимални количества по видове материали
 • Проследяване на срока на годност на заприходените артикули
 • Лесно генериране на справки за заприходени и изписани количества
img

Предимства

Оптимизация на време, разходи и средства
Оптимизация на време, разходи и средства
Постигане на непрекъснатост на работния процес
Постигане на непрекъснатост на работния процес
Мониторинг на движението на материали от и към склада
Мониторинг на движението на материали от и към склада
Лесно и бързо генериране на справки и документи, свързани с материалите в стопанството, заприходени и изписани количества и др.
Лесно и бързо генериране на справки и документи, свързани с материалите в стопанството, заприходени и изписани количества и др.
Постигане на по-висока производителност
Постигане на по-висока производителност
Пълна информация за наличностите в склада
Пълна информация за наличностите в склада

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->