Flowers

Отчети

Улеснен анализ на цялата информация, генерираната от FarmTrack

Ефективен контрол на стопанството

Отчети

  • Изготвяне на отчети под формата обобщена информация за извършената работа от машината, което включва изминати километри, време за работа, изразходвано гориво, максимална скорост, както и среден разход
  • Отчет с подробна информация за маршрута на машината, паркинги, спирки, зареждания на гориво, липси на гориво и спазване на зададените геозони
  • Опция за създаване на индивидуален шаблон с предварително зададени параметри
  • Предоставяне на отчетите в графичен и табличен вид
img

Предимства

Улеснен анализ на цялата информация, генерираната от FarmTrack
Улеснен анализ на цялата информация, генерираната от FarmTrack
Ефективен контрол на стопанството
Ефективен контрол на стопанството
Планиране на разходите и предприемане на бъдещи действия за управлението на стопанските процеси
Планиране на разходите и предприемане на бъдещи действия за управлението на стопанските процеси

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни
    -->