Платформа за мониторинг развитието на културите GeoScan

GeoSCAN е платформа, основаваща се на интегрирането на:

– Сателитни изображения, предоставящи оценка на развитието на всяко поле;

– Локална метеорологична прогноза, прeдоставяща информация за всяко отделно поле;

– Данни от почвени анализи, включващи карти и препоръки на базата на почвени пробовземания;

– Теренни наблюдения;

– Метеорологични станции.

GeoSCAN представлява програма за мониторинг на състоянието на посевите през цялата селскостопанска година, която Ви дава възможност да следите всички фази на развитие почти в реално време и да вземате навременни мерки за подобряване на добива.

 

GeoSCAN е платформа, основаваща се на интегрирането на:
– Сателитни изображения, предоставящи оценка на развитието на всяко поле;
– Локална метеорологична прогноза, прeдоставяща информация за всяко отделно поле;
– Данни от почвени анализи, включващи карти и препоръки на базата на почвени пробовземания;
– Теренни наблюдения;
– Метеорологични станции.

Платформата GeoSCAN дава възможност за провеждане на системен мониторинг на цялата растителна покривка, посредством:

 

 • вегетационен индекс (NDVI), чувствителен към съдържанието на хлорофил и общата надземна биомаса. Това позволява да се следи развитието както на полски култури, така и на трайни насаждения. Индексът позволява да се проследят последствията от пониженото съдържание на хлорофил и намаленото количество биомаса. Благодарение на своята повишена чувствителност индексът позволява да се виждат проблемните зони много преди те да станат видими с просто око.
 • индексът за водно съдържание (NDWI) – индекс чувствителен на промяната във водното съдържание. Това позволява да се идентифицират зони с воден стрес (липса на вода или преовлажнени зони), да се наблюдават системи за напояване и да се определя подходящото време за жътва (индикатор за жътва).

На базата на актуалните карти в GeоSCAN, отразяващи състоянието на посевите през стопанската година могат да установят:

 

 • Силните и слабите зони във всеки парцел;
 • Разликата в развитието на различни сортове от определена култура;
 • Пропуски или прекомерно торене;
 • Некачествени обработки;
 • Заплевяване;
 • Болести или нападения от вредители;
 • Воден стрес – липса на вода или преовлажнени зони;
 • Набези от дивеч;
 • Измерване размера на щети от градушки.

Проблемната зона, установена на картата, може да бъде посетена на място посредством мобилното приложение на GeoSCAN.

Чрез запис на GPS координати, снимка от камерата на устройството и допълнителни бележки ще разполагате с подробна база данни за развитието на културите и необходимите агротехнически мероприятия.

GeoSCAN позволява бързо и надеждно да бъдат въведени и обработвани данни от всякакви цифрови източници.

 • Метеорологична информация
 • Карти на почвените показатели
 • Карти на вегетационен индекс
 • Карти на добива и други.

Карти за азотно приложение с променлива норма

 

Потребителите могат да генерират директно в платформата GeoSCAN карти за приложение на азот с променлива норма. Картите за азотно приложение с променлива норма се базират на сателитните изображения с вегетационен индекс използвайки връзката между хлорофил и необходимост от азот. Потребителите могат да създадат собствен план за приложение с променлива норма за всяка зона на управление като определят директно колко Азот (кг/хектар активно вещество) да бъде приложен във всяка зона на управление в зависимост от състоянието на посевите. В допълнение инструментът изчислява разликата между приложение с плоска норма и приложения план за променлива норма за количеството продукт и цена за съответното поле.

Мобилното приложениe GeoSCAN за таблет и смартфон, чрез кoето може да се използват допълнителни функционалности, които помагат при обходните мероприятия,  планирането на дейностите и подобряването на отчетността в стопанството. Приложението работи и в "offline режим" без наличието на интернет връзка. С мобилното приложение се получават автоматични известявания за нови снимки на заявените полета.

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни