fbpx

GeoScan e дигитална платформа за извършване на мониторинг и управление на широк кръг от процеси в стопанството.

Софтуерното решение разполага с 4 основни направления: Парцели, Машини, Напояване и Метео станции.

Благодарение на GeoScan фермерите имат възможност в реално време и от една платформа да наблюдават:

  • Почвените карти с разпределението на хранителните запаси в полетата на база почвени анализи
  • Картите за проследяване развитието на културите чрез NDVI и NDWI
  • Данните, получени от машините в земеделския автопарк
  • Информация от поливните системи
  • Параметри, предавани от всички метеостанции в стопанството

GeoSCAN Парцели

Направление Парцели на GeoScan позволява проследяване на развитието на културите през цялата селскостопанска година. Чрез него могат да се проследят настъпили промени в развитието на растенията, използвайки сателитни снимки. В Парцели се визуализират изображения на база вегетационен индекс – NDVI (съдържание на хлорофил в растенията) и на индекс на водно съдържание – NDWI (относително водно съдържание на почвата и растенията).

Направлението разполага с функция за сравняване на две карти / независимо от вида им/ , както и възможност за регулиране на вегетационния индекс /NDVI/ за по -добра интерпретация на изображенията.

Друга основна част в това направление е проследяване на извършените почвени пробовземания в стопанството. Чрез платформата земеделците могат директно да достъпват архива от всички направени пробовземания и да проследят маршрута на техниката и пробовземача, които са ги изпълнили. Цифровите агрохимични карти с разпределението на хранителните елементи в резултат на направени почвени анализи също са на разположение на клиентите.

Фермерите имат възможността да изчислят и точно колко са спестили с променливото торене / VRA/ с помощта на дигитален инструмент в платформата. 

img

Машини

С функционалността на GeoScan – Машини може да се извършва мониторинг на целия машинен парк и обработките, извършени от всяка една машина. Чрез платформата в реално време се визуализира точното местоположение, моментното състояние на машината,  в коя Геозона работи, моментния разход на гориво, водача и инвентара.  Визуализацията на данните може да бъде както в реално време, така и в избрани времеви интервали за по-точно планиране и прецизен контрол на работния процес. 

Още едно предимство е, че чрез платформата може да се генерират отчети с получените данни с възможност за сортиране  по култура, земеделски блок, машина, водач, тип обработка. Системата разполага с възможност, при която транспорта и придвижването между блоковете се разделят от реално извършените обработки. 

img

Напояване

В направление Напояване  се извършва мониторинг в реално време на дейността на напоителните системи. Потребителите на платформата имат достъп и до по-детайлни данни като:  информация за нормата на поливане, скоростта на поливане и моментното налягане, посоката на поливане. 

Чрез получената информация системата събира данните и в графичен вид дава информация за средна норма и напоявана площ, а на самата карта може да се види и конкретната напоена площ. Същата информация може да се изтегли под формата на дигитален дневник.

img

Метео станции

В GeoScan може да се проследи информацията, предоставена от всички метеорологични станции в стопанството. Информацията се генерира, благодарение на  сензорите, свързани с всяка станция. 

Както и при другите направления, информацията се вижда в реално време или записана като исторически данни

Интервалът за мониторинг може да бъде зададен на 15 минути, 1 час или 24 часа, а историята може да се разглежда като отчет, който може да бъде експортиран във формат PDF или Excel.

В направлението има възможност и за получаване на детайлна метео и агропрогноза за пет дни напред, разделена по дни и часове.

img

Предимства

Визуализация на всички данни от стопанството в една платформа и на един клик разстояние
Визуализация на всички данни от стопанството в една платформа и на един клик разстояние
Лесно планиране на  работните процеси чрез отчети с полезна информация
Лесно планиране на работните процеси чрез отчети с полезна информация
Взимане на навременни решения и добро планиране на база достоверна и детайлна информация
Взимане на навременни решения и добро планиране на база достоверна и детайлна информация
Оптимизация на време и разходи
Оптимизация на време и разходи
Лесно достъпни и разбираеми данни от стопанството
Лесно достъпни и разбираеми данни от стопанството
Пълна картина на развитието на културите чрез сравняване на карти / почвени, карти на база вегетационен и воден индекс/
Пълна картина на развитието на културите чрез сравняване на карти / почвени, карти на база вегетационен и воден индекс/

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни
    -->