fbpx
Flowers

Система за картиране на добива Yield Monitoring

Проследяване на сортове

Проследяване на транспорта

Инсталиране на широка гама от модели и марки комбайн

 

Yield Monitoring

Системата за картиране на добива от Trimble позволява точното преглеждане, картиране и записване на данни за културите и влагата в реално време, както и за незабавното установяване на качеството на добива.

img

Функционалности:

 • Измерване на прибраното количество реколта от комбайна във всеки един момент чрез комбинация от сензори
 • Визуализацията на данните в реално време в кабината на комбайна с помощта на софтуер
 • Проследяване на сортове
 • Проследяване на транспорта
 • Автоматично отчитане на площта: Коригира работната ширина автоматично, когато преминавате през парцели с неправилна форма.
 • Инсталиране на широка гама от модели и марки комбайн
 • Прехвърляне на данните за добива до офис, за да се осъществи полезен анализ на на различните сортове семена
 • По-голяма стабилност и сигурност при работа с триточково окачване на резервоара
 • Картиране и сравнение на продуктивността на различните сортове навсякъде в парцела
img

Предимства

Налична информация в реално време за резултатите от жътвата
Налична информация в реално време за резултатите от жътвата
Подобряване на избора на семена въз основа на данните за добива през годините
Подобряване на избора на семена въз основа на данните за добива през годините
Достоверни данни за добива, които служат за създаване на карти с предписание с променлива норма и безжичен пренос от офиса към полето
Достоверни данни за добива, които служат за създаване на карти с предписание с променлива норма и безжичен пренос от офиса към полето
Качествено планиране на предстоящите обработки на база получените данни
Качествено планиране на предстоящите обработки на база получените данни

Технически данни

Съвместимост с дисплеи за навигация CFX-750 или FmX
Други възможности Визуализация на данните и преносът им към онлайн портала myconnectedfarm.com

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->