Flowers

Система за контрол на материалите Field-IQ

Автоматичен контрол на секциите на пръскачката

Контрол на височината на крилата на пръскачката

Обработки с променлива норма при сеитба и пръскане

 

Field-IQ

Системата за контрол на материалите Field-IQ предоставя възможността за автоматичен контрол на секциите и височината на пръскачките, ефективното използване на материалите при сеитба, пръскане и торене, както и Strip-Till обработка.

img

Функционалности:

  • Автоматичен контрол на секциите на пръскачката
  • Контрол на височината на крилата на пръскачката
  • Обработки с променлива норма при сеитба и пръскане
  • Управление на до 48 отделни секции с по една или с по няколко дюзи при пръскане
  • Предотвратяване на повторното разпръскване на течни торове при окрайчване и в ъгловите редове чрез клапани TruCount LiquiBlock™
  • Управление на нормата на пръскане и анализ в реално време изразходваното количество препарат
  • Регулиране на гъстотата на сеитбата в зависимост от потенциала на почвата чрез хидромотора Rawson™
  • Съхранение на информацията за последващ анализ на резултати след жътва
img

Предимства

Осъществяване на прецизна сеитба, торене и пръскане
Осъществяване на прецизна сеитба, торене и пръскане
Ефективно управление на разходите за суровини и материали
Ефективно управление на разходите за суровини и материали
Приложение на променливата норма на сеитба и пръскане
Приложение на променливата норма на сеитба и пръскане
Достъп до надеждна и изчерпателна информация
Достъп до надеждна и изчерпателна информация

Технически данни

Съвместимост с дисплеите за навигация CFX-750 или FmX
Други възможности Визуализация на данните и преносът им към онлайн портала myconnectedfarm.com

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни