Система за наблюдение CropView

Проследяване стадиите на развитие

Улавяне на симптомите на заболявания в ранен стадий

Получаване на снимки с висока разделителна способност

Системата е снабдена с акумулаторна батерия и соларен панел за целогодишна работа

CropView

Система за наблюдение CropView е информационна селскостопанска система с RECIM Технология, чрез която периодично се получават снимки с висока резолюция от земеделските
земи, изследователски полета и др.

Функционалности:

  • Проследяване стадиите на развитие
  • Улавяне на симптомите на заболявания в ранен стадий
  • Получаване на снимки с висока разделителна способност
  • Системата е снабдена с акумулаторна батерия и соларен панел за целогодишна работа

Предимства

Постоянен контрол върху качеството на културите и техния добив
Мониторинг на семената за покълване, както и на ефекта от внасяне на торове и пестициди върху развитието накултурите
Вземане на информирани решения и правилни действия срещу различни заболявания или вредители
Правилно и навременно използване на препарати

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни