fbpx
Flowers

Системи за прецизна сеитба SmartFirmer

Разразвянето около семето ви позволява да видите само една частица от семената, засяти в полето.

SmartFirmer измерва температурата, влажността и растителните остатъци в браздата, като показва измерванията в терминала 20|20

Подберете правилната среда на семената

По време на сеитба може да изровите и проверите няколко семена в едно поле. Имайки наблюдение върху много малка част от засятите семена, е много вероятно само да гадаете какво е състоянието на останалите. За тези, които не можете да наблюдавате, може само да се надявате, че са в най-добрата среда за стартиране на тяхното развитие.

 

Познавайте условията в браздата също както познавате растенията си!

 

  • Разразвянето около семето ви позволява да видите само една частица от семената, засяти в полето.
  • SmartFirmer измерва температурата, влажността и растителните остатъци в браздата, като показва измерванията в терминала 20|20
  • SmartFirmer може да контролира нормата на сеитба, нормата на тора и на хибрида, базирайки се на органиката в почвата.
img

Контрол на органичната материяl

 VRA може да е смела стъпка, която да се предприеме в дадено стопанство. Много растениевъди, все още не са изчислили най-доходоносните подобрения от използването на прецизното земеделие – цена, предписания или време. Със SmartFirmer, можете да използвате торене с променлива норма с лекота, като използвате органичната материя като метрика, която да определя колко качествено е семето или необходимото количество тор, което трябва да бъде нанесено за даден участък.

img

С дисплейът 20|20 можете да настроите какво ниво на органична материя искате да имате в конкретен участък, а SmartFirmer измерва различните нива на органична материя в полето – подава ясни сигнали, кога е нужна промяна – автоматично. Хибридът също може да бъде сменен по време на работа. Като разчитате нивата на органична материя, ще откриете, че има различни състояние на засетите култури, както и различни нива на торовете и на хибридите. Това е един удобен и лесен начин, по който ще можете да увеличите производителността на полето си.

SmartFirmer се свързва с  20|20 диплея дирекно в кабината, а с vDrive, vApplyHD, както и mSet, за да можете да контролирате нивата на органична материя в полето.

img

Как работи Smart Firmer?

video-image

Предимства

SmartFirmer ви дава сигурсност
SmartFirmer ви дава сигурсност

SmartFirmer е сензор за състоянието на семената, който притиска семето към дъното на браздата. SmartFirmer ви дава информация за средата, в която е поставено семето и дали е в добра форма. Също така може да ви покаже различните вариации, които може да имате в полето си

Влажност на почвата
Влажност на почвата

Правилното овлажняване на почвата е необходимо, за да може семето да покълне. Ако почвата няма достатъчно влага, за покълването на семето, е необходим дъжд или напояване, които да осигурят необходимата вода за правилния растеж на семената. SmartFirmer измерва и показва влажността на почвата в кабината – така ще можете да правите настройки, за да предоставите нужната влажност на посевите.   

Измерване на температурата на почвата
Измерване на температурата на почвата

Посевите имат нужда от определена температура, за да покълнат, но как точно докато температурата се променя през деня? Докато слънцето грее на полето, вие сеете от един тип почва в друг. Със SmartFirmer можете да разберете в реално време температурата по време на сеитба, за да вземете точните мерки. 

 

Еднакви бразди
Еднакви бразди

Еднообразна среда е необходима за равномерно покълване на посевите и растежа на културите. SmartFirmer идентифицира всякакви несъответствия по браздата като почвени буци, въздух, суха почва, пропаднала от повърхността. Ще имате информация за всеки ред и неговата производителност – така ще можете да разрешите ситуации по загуба на добивите. 

Остатъци
Остатъци

Посевните остатъци в браздата имат негативно влияние върху покълването и растежа на посевите. SmartFirmer ви позволява да измерите количеството на остатъците в браздата и да настроите редовите чистачи правилно. По този начин си гарантирате, че остатъците няма да отнемат от влажността, нужна на посевите, както и да предизвикат заболяване на семената.

Органична материя
Органична материя

Във всяко поле има няколко микро среди на добив, които се определят от различието на полето. Една от основните разлики идва от наличието на органична материя в различните почви. Колкото повече органична материя има в почвата, толкова повече вода и хранителни вещества са налични за посевите. Като измервате и картирате органичната материя, вие получавате ясна картина за разнообразието в полетата. 

Свържете се с нас


-->