Управленски модул

Избор от възможности за групиране на информацията

Систематизиран и графичен вид на цялата информация

Връзка в реално време с данните, въведени в TechnoFarm

Управленски модул

 

  • Възможност за избор на нивото на детайлност на показваните данни и сравнение между отделните фирми в акаунта
  • Групиране на информацията по фирми, землища, стопански години и хора
  • Получаване на детайлна информация за рента: дължими ренти по фирми, период от  време и хора, изплатени ренти по фирми, период от време и хора
  • Информация за сключени договори: наета/ арендована земя по фирми, период от време и хора, преотдадена земя по фирми, период от време и хора, собствена земя по фирми, период от време и хора, отдадена собствена земя по фирми, период от време и хора, изтичащи договори по фирми, период от време и хора и др.

Предимства

Лесно проследяване на изплатени и оставащи ренти, плащания и движението им във времето.
Систематизирана информация за бързи и коректни анализи на информацията за ренти
Улеснен достъп до всички данни, свързани с договорите
Възможност да вземате добре обосновани управленски решения
Лесен достъп от всяко устройство, включително таблет и телефон
Сигурност на данните и достъп само от администратора на акаунта
Връзка в реално време с данните, въведени в TechnoFarm
Систематизиран и графичен вид на цялата информация
Избор от възможности за групиране на информацията

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни