Опростете работата

Днешните механични задвижващи системи са сложни, съставени от 138* части, които трябва да работят перфектно и в синхрон, за да засеят по найпрецизния начин. Независимо колко добре поддържате сеялката си, всяка от тези части увеличава риска от грешки. Сеитбата е един от найважните земеделски процеси. Избрали сте правилните хибриди, оп Тималната плътност на засяване и найподходящия план за хранене на растенията. Наистина ли искате да изложите на риск всичко това, разчитайки на правилното взаимодействие между 138 различни елемента? 

img

Механичните задвижващи системи са сложни

Механичните задвижващи системи се състоят от вериги, зъбни колела, съединители, лагери. Достатъчно е само една от тези части да се провали, за да повлияе на резултата от сеитбата. Множество потенциални проблеми, могат да се ПОЯВЯТ при всеки елемент и да доведат до разминаване в стъпката и плътността на засяване, което може да има негативен ефект върху добива. 

 

VDrive е опростен 

vDrive заменя тези 138 части с 1 опростен електрически мотор за всеки ред, намалявайки риска от повреди и улеснявайки поддръжката по време на сеитба

img

Вижте разликата

За целите на проучването е използвана царевица, ожъната от вътрешната страна на зоните на завиване на сеялката, от външната й страна и от централната част на полето. Сеитбата е била извършена със сеялка, оборудвана с шестоъгълен вал. В

Във външната страна на зоната на завиване се забелязват загуби от 4,67 т/ха, а във вътрешната страна, загубите са 3,46т/ ха. В централната част се забелязва увеличение на добивите, тъй като там сеитбата е с подходящо разстояние и плътност. vDrive позволява да се справите със загубите около зоните на за виване като настройва плътността на всеки ред, съобразно ско ростта на работа на сеялката за съответния ред

img

Спецификации

Секции

 • CASE IH® 1200/12X5/2000
 • JOHN DEERE® 7000/7100/7200/7300/17XX DB/17X5
 • KINZE® 2000/3000/4900 
 • WHITE® 8000/9000
 • HARVEST INTERNATIONAL® LaserPro
 • PRECISION PLANTING® Ready Row Unit 

Изисквания за захранване

 • 1.25 А/Ред
 • 2.25 А/Ред с DeltaForce® налична е опция с алтернатор 

Мотор

 • 12V DC електрически мотор
 • скоростна кутия
 • сензор за скоростта на мотора
 • VDrive Модул (VDM) в запечатан корпус 
img

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни