fbpx
Flowers

Видео наблюдение

Увеличаване на производителността

По-добро ефективно управление на стопанските процеси

Увеличаване на производителността

Видео наблюдение

 • Възможност за следене в реално време на дадената машина, инвентар или качеството на обработка на земеделската площ
 • Извършване на видео мониторинг посредством 4 броя камери с висока резолюция
 • Онлайн наблюдение какво се случва вътре в кабината на машината
 • Преглед на видео клипове за определен период от време
 • Получаване на записи при настъпване на предварително зададени събития
 • Възможност за нощно виждане
 • Съхранение на записите локално на DVR устройство
img

Предимства

Взимане на решения за ефективното управление на процесите на база видео записите и наблюдението в реално време
Взимане на решения за ефективното управление на процесите на база видео записите и наблюдението в реално време
По-добро ефективно управление на стопанските процеси
По-добро ефективно управление на стопанските процеси
Увеличаване на производителността
Увеличаване на производителността
Постигане на по-качествен контрол на обработката на земеделската площ
Постигане на по-качествен контрол на обработката на земеделската площ
По-лесно управление на служители в стопанството
По-лесно управление на служители в стопанството
По-бърза реакция при настъпване на зададени събития
По-бърза реакция при настъпване на зададени събития

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->