fbpx

Интегрирани агрономски услуги

За сформиране на определено количество продукция от дадена култура, агрономът отчита какво количество хранителни елементи има в почвата и какво количество е необходимо да се добави чрез приложението на торове, за да се получи желаният добив. Препоръчаните количества винаги са в активно вещество, а клиентът сам избирa какъв вид торов продукт да използва. С услугата АГРОБАЛАНС Торене с променлива норма се постига оптимизиране на разходите, изравняване запасеността на почвата и достигане на максимални резултати.