Оборудване за прецизно земеделие

Дисплеи за навигация

Решенията за прецизно земеделие на Trimble дават възможността да се постигнат по-високи добиви с по-малко разходи. Дисплеите за навигация и системите за управление са основна част от прецизните технологии, които помагат на българските земеделци вече над 17 години да оптимизират вложените средства и да повишават ефективността си на работа.

Системи за управление

Със системите за управление от Trimble, Вие може да постигнете намаляване на разходите за материали, работна сила и гори. Управленията ви предоставят възможност за работа с висока точност и прецизност при всякао бработка.

Системи за прецизна сеитба Precision Planting

SmartFirmer е сензор за състоянието на семената, който притиска семето към дъното на браздата. SmartFirmer ви дава информация за средата, в която е поставено семето и дали е в добра форма. Също така може да ви покаже различните вариации, които може да имате в полето си.

Системи за прецизни обработки

Системи за прецизни обработки, с които ще спестите от средства, суровини и ще постигнете оптимизация на времето за работа на полето!

Ръчни GPS устройства

Trimble е лидер на пазара за иновативни GPS решения. Съчетавайки своя богат опит в сферата на GPS проследяването и модерните технологии, Trimble е се е превърнал в синоним на висока ефективност, водеща до отлична възръщаемост.

Метео станции

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи,които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

Други

С технологиите от Trimble може да работите с подходящото ниво на точност на сигнала, независимо какъв е мащаба на дейноста Ви или къде се намирате.

Kорекции на сигнала