fbpx

Метео станции

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи, които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

-->