fbpx

Софтуер за Агромениджмънт

Земеделски административен софтуер TechnoFarm
Земеделски административен софтуер TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален софтуер за управление на земеделски стопанства, приложим при очертаване на имоти и кандидатстване за директни плащания, администриране на земеделска земя и договори, изплащане на ренти, подаване на анкетни карти и декларации, планиране на мероприятия върху парцелите, отчитане на извършените обработки и много други.

Софтуер за проследяване и анализ на данни от земеделски машини FarmTrack
Софтуер за проследяване и анализ на данни от земеделски машини FarmTrack

FarmTrack представлява web базирана платформа за контрол и наблюдение както на земеделски машини, камиони и автомобили, така и на стационарни обекти. Системата е ценен помощник на много земеделци у нас в следенето и контрола на автопарка, на извършените обработки и изразходваното гориво, на ефективното използване на техниката и проследяване на работния процес.