fbpx

Земеделски административен софтуер TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален софтуер за управление на земеделски стопанства, приложим при очертаване на имоти и кандидатстване за директни плащания, администриране на земеделска земя и договори, изплащане на ренти, подаване на анкетни карти и декларации, планиране на мероприятия върху парцелите, отчитане на извършените обработки и много други.

-->