fbpx

Земеделски софтуер за управление - Agrimi

Agrimi предлага комплексно и интегрирано решение за достъп до широк набор от информация, данни и аналитични инструменти, предоставяйки на земеделците в България възможност да управляват своите стопанства много по-ефективно и устойчиво.

-->