fbpx

Политика за поверителност при кандидатстване

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА (В СЪОТВЕТСТВИЕ С GDPR)

Във връзка с промените в Общия регламент за защита на личните данни и ако желаете да кандидатствате за работа и да станете част от екипа на „НИК Електроникс“ ООД, е необходимо да се запознаете с новите условия и да ги приемете.

Като част от всяка процедура по набиране на персонал,“НИК Електроникс“; ООД (Дружеството) събира и обработва лични данни, свързани с кандидатите за работа. Дружеството се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ СЪБИРАМЕ?

„НИК ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД СЪБИРА НАБОР ОТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, КОЯТО ВКЛЮЧВА:

Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер
Детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж
Информация за Вашите права да работите в България

Дружеството може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби за постъпване на работа, автобиографии или резюмета, получени от Ваш паспорт или други документи за самоличност, или събирани по време на интервю или друга форма на оценяване.

Данните ще бъдат съхранявани на различни места, включително в регистрацията на кандидатурите Ви, в системите на управление на човешки ресурси и в други информационни системи (включително имейл).

ЗАЩО „НИК ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ ?

Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така
може да се наложи да обработваме Вашите данни, за да сключим договор с Вас.

В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения. Така например наше задължение е да проверим дали кандидатът, преди да
бъде назначен, има право да работи на територията на България.

Дружеството има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по набиране на персонал и да води архиви от тази процедура. Обработването на данни на
кандидатите за работа ни позволява да управляваме процеса по набиране на персонал, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да
решим на кого да предложим работа.

Ако Вашето заявление за работа не бъде одобрено, Дружеството може да запази Ваши лични данни в досие, в случай че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които
бихте били подходящ кандидат според Вашите опит и квалификации. В тази връзка, искаме Вашето съгласие, за да имаме основание да пристъпим към съхраняване на личните
Ви данни с тази цел. Съгласието си можете да оттеглите по всяко време, изпращайки имейл на електронен адрес hr@nik.bg

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ?

Вашата информаця може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на персонал. Това включва членовете на отдела по човешки ресурси, лицата по подбора на персонала, интервюиращи и взимащи участие в процеса на подбора, ръководители на отдели и екипи и ИТ персоналът, ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли.

Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако Вашата молба за назначение е била одобрена и Ви направим предложение за работа. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с бивши работодатели, за да придобием информация за Вас, както и с лицата, компетентни относно Вашата предишна трудова дейност, за да извършим необходимите предварителни проверки.

КАК „НИК ЕЛЕКТРОНИКС “ ООД ЗАЩИТАВА ДАННИТЕ?

Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД „НИК ЕЛЕКТРНИКС“ ООД СЪХРАНЯВА ДАННИТЕ?

Ако Вашата молба за назначение не е била одобрена, организацията ще пази Вашите данни на файл/досие за 1 (една) година след края на съответната процедура по подбор. Ако се
съгласите да ни предоставите личните си данни на файл/ досие, ще пазим Вашите данни на файл/ досие за още 1 (една) година за евентуални бъдещи възможности за назначение. В
края на този период или щом веднъж оттеглите Вашето съгласие, данните Ви се изтриват или унищожават.

Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните данни събрани в процеса на подбор ще бъдат прехвърлени във Ваше трудово досие (на електронен и хартиен носител)
и запазени за периода на Вашата трудова дейност. За тези периоди, за които ще се съхраняват Вашите данни, ще получите ново известие и допълнителни инструкции

ВАШИТЕ ПРАВА

КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ, ВИЕ ИМАТЕ НАБОР ОТ ПРАВА. ВИЕ МОЖЕТЕ:

Да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление
Да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни
Да изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката
Да възразите на обработката на Вашите данни, където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нас на електронен адрес hr@nik.bg

Ако вярвате, че Дружеството не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни на Дружеството през периода на подбор. Въпреки това, ако не предоставите информация, ние
може да не сме способни да обработим Вашата молба правилно или изобщо.

-->