Производител

Horizon Agriculture
Horizon Agriculture

Компанията е основана от Джордж Слай (George Sly), който 14 години развива бизнеса със сеялки, stip-till технологии и прецизна сеитба под търговската марка Agri Sly. Днес той основава своя нова компания с името Horizon Agriculture, като я превръща в нова марка селскостопански машини, фокусирана върху запазване и регенериране на почвите, като същевременно подобрява производителността на добива на земеделските производители. Мотото на бранда е: “Какво има на хоризонта?”, а именно почвата, която е връзката между земята и небето и точката на фокус. Именно от там идва и нейното име.