fbpx

Производител

Pessl Instruments
Pessl Instruments

От своето основаване през 1988 година, австрийската компания Pessl Instruments е извоювала своето място сред водещите производители на модерни технологии за Вашия бизнес в сферата на земеделието, лозарството, градинарството, овощарството и други.
Контролните уреди, които имат основно място в портфолиото на компанията, са резултат от усилена работа и непрекъснато търсене на отговори на въпроси като: Кой е най-добрият начин за оценка на измерените величини и как отчетените стойности могат да бъдат подобрени с последващи дейтсвия? Освен софтуерни продукти, Pessl Instruments предлагат и цялостни технологични решения, които позволяват непрекъснато надграждане и усъвършенстване, комбинирано с висока ефективност на работа.

Към днешна дата разработените метеорологични станции METOS са предпочитани от земеделци от различни държави и географски зони. Метеостанциите следят и измерват величини, свързани с климатичните особености, влажността на почвата, водни запаси и наличието на насекоми.

-->